องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
   
   
   
   

 

 

วัดป่าบงงาม

(ประกาศเมื่อ 03/09/2559 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
 
 

ประวัติวัดป่าบงงาม

มังคะละวุฒิ   สิริสุภะ   นะมะสะตุ   จุลศักราช ได้   ๑๒๙๙พุทธศักราช ได้ ๒๔๘๐  เข้าในเหมันฤดู เดือน ๔  เหนือ ขึ้น ๕ ค่ำ พร่ำว่าได้วัน ๕ ไตยฤกษ์  ได้ ๑๕ ตัว ได้ตั้งวัดป่าบงงาม ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๓ บ้านป่าบงงาม หมู่ที่ ๖ ปัจจุบันอยู่เขตตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ตามโฉนด อาณาเขตทิศเหนือ ๓๕ วาจดถนนสาธารณะทิศใต้ประมาณ ๓๕ วา จดที่ของเอกชนทิศตะวันตกประมาณ ๓๘  จดหมู่บ้านทิศตะวันออกประมาณ๓๘วาจดลำเหมืองมีผู้ถวายยกที่ดินให้มี นายเป็ง นาใจ นายตุ้ย นาใจนายบุญเรืองวงษาค์ฟูนายนวลใจปินตาถวายที่ดินสร้างวัดป่าบงงามสิ่งก่อสร้างศาสนวัตถุมีอาคาร เสนาสนะประกอบด้วยโรงอุโบสถวิหารศาลาคตและกุฏิสงฆ์หอฉันปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปทองเหลืองปิดทองคำ  หน้าตักกว้าง ๖๐  นิ้ว ปรางสมัยเชียงแสน ๑องค์ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดป่าบงงามนี้(เรียกตามบ้านไม้ไผ่บง) 

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๐ โดยถูกต้อง ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อปี ๒๕๒๙ เขตสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว๘๐ เมตรการบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสที่ถูกต้อง เท่าที่ทราบปัจจุบันคือพระญาณวีรากรตามสมณศักดิ์ (ชื่อเดิมเจย) ไม่เคยมีเจ้าอาวาสที่ถูกต้อง ที่ล่วงแล้วมา  ถูกต้องตามนี้ (ญาณวีโร ลิตขิต)

 
 
ย้อนกลับ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.