องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
 
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
กรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งอีเมล์ร้องทุกข์/ร้องเรียน
ถึง นายกและปลัด อบต.บ้านด้าย
..คลิกที่นี่!!..
 
       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  (ประกาศเมื่อ 19/06/2562 เปิดอ่าน 110 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  (ประกาศเมื่อ 14/06/2562 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  (ประกาศเมื่อ 27/05/2562 เปิดอ่าน 219 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

  (ประกาศเมื่อ 29/04/2562 เปิดอ่าน 87 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงาน

  (ประกาศเมื่อ 22/11/2561 เปิดอ่าน 171 ครั้ง)

   
     
   
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านสันทรายน้อย เชื่อม หมู่ ๓ บ้านดงป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน  ๓  ถัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 28/08/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 23/08/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องแบบอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 19/08/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 31/07/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
   
   
   
   
   
   
   
  ททท.ตอกย้ำภาพลักษณ์เชียงราย เมืองแห่งชาและกาแฟ จัดงาน Amazing Brew and Blend
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 14 กัันยายน 2019 เวลา 09:44:18 นาที )
  พิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านศิลปิน วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ที่ผ่านมา
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 11 กัันยายน 2019 เวลา 10:17:58 นาที )
  พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 10 กัันยายน 2019 เวลา 13:46:33 นาที )
  พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 09 กัันยายน 2019 เวลา 16:44:09 นาที )
  ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 07 กัันยายน 2019 เวลา 15:36:00 นาที )
  ประกาศจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สามารถใช้งานเครื่องทดสอบภาคทฤษฎี E-exam (สอบใบขับขี่) ได้แล้ววันนี้
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 06 กัันยายน 2019 เวลา 12:22:28 นาที )
  นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินน้อย ขัวคิดส์ ครั้งที่ 1
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 06 กัันยายน 2019 เวลา 12:06:56 นาที )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.