องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

เบอร์โทร 084-2229455

เบอร์โทร 091-8515445


 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

 
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำลำเหมืองสายต้นโพธิ์ (ตอน3)บ้านป่าก๋อย หมู่ 8
  (ประกาศเมื่อ 05/03/2564 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประตูฝายลำน้ำฮ่องแฮ่ ลูกที่ 3 บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4
  (ประกาศเมื่อ 28/01/2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 4
  (ประกาศเมื่อ 27/10/2563 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 5
  (ประกาศเมื่อ 27/10/2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง บ้านสันสลี หมู่ 7
  (ประกาศเมื่อ 04/12/2563 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายสะพานลำเหมือง ตอน 3 ซอย 4 บ้านสลี หมู่ 7
  (ประกาศเมื่อ 11/01/2564 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 12/11/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่สร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองโคม(เชื่อมสะพานข้ามหนองโคม)
  (ประกาศเมื่อ 22/10/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการรางระบายน้ำไร้ท่อ/ถนนไร้คลอง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 1
  (ประกาศเมื่อ 22/08/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (สายสุสาน) หมู่ 8 บ้านป่าก๋อย
  (ประกาศเมื่อ 16/12/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย1 เชื่อม ถนนเลียบลำเหมืองตะวันตก หมู่ 6 บ้านป่าบงงาม
  (ประกาศเมื่อ 16/12/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกสายหลังวัดทุ่งสว่างอารมณ์ หมู่ 1 บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 27/12/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ 1 บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 18/12/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
 
   

Page : 1
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.