องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
   
   
   
   

 

 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 28/09/2559 เปิดอ่าน 177 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 30/06/2560 เปิดอ่าน 210 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 26/06/2560 เปิดอ่าน 219 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย พร้อมซับเมิร์ส
  (ประกาศเมื่อ 22/05/2560 เปิดอ่าน 372 ครั้ง)
 
   
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำวน 87 รายการ (565 ชิ้น)
  (ประกาศเมื่อ 23/03/2560 เปิดอ่าน 264 ครั้ง)
 
   
โครงการเจาะบ่อบ่อดาล
  (ประกาศเมื่อ 03/03/2560 เปิดอ่าน 263 ครั้ง)
 
   
ขออนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดปลอดสารพิษ
  (ประกาศเมื่อ 26/12/2559 เปิดอ่าน 294 ครั้ง)
 
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างตลาดปลอดสารพิษ หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 26/12/2559 เปิดอ่าน 263 ครั้ง)
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (ประกาศเมื่อ 16/12/2559 เปิดอ่าน 504 ครั้ง)
 
   
ประกาศประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม
  (ประกาศเมื่อ 11/11/2559 เปิดอ่าน 294 ครั้ง)
 
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ปปช.01) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)
  (ประกาศเมื่อ 11/11/2559 เปิดอ่าน 220 ครั้ง)
 
   
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม
  (ประกาศเมื่อ 11/11/2559 เปิดอ่าน 202 ครั้ง)
 
   
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560
  (ประกาศเมื่อ 19/10/2559 เปิดอ่าน 236 ครั้ง)
 
   
ราคากลางโครงการก่อสร้างถถน คสล. หมู่6
  (ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 222 ครั้ง)
 
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่6
  (ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 203 ครั้ง)
 
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3
  (ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 207 ครั้ง)
 
   
ประกาศราคากลางโครงการอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3
  (ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 360 ครั้ง)
 
   
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างหอเก็บน้ำประปา อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 210 ครั้ง)
 
   
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างหอเก็บน้ำประปา อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 220 ครั้ง)
 
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
  (ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 195 ครั้ง)
 
   
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบ ป.ป.ช. 6
  (ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 210 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.