องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
   
   
   
   

 

 
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 18/9/2561 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 21/8/2561 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 10/8/2561 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 10/8/2561 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 03/8/2561 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 03/8/2561 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างรั้วสวนเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 22/01/2561 เปิดอ่าน 3060 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์เกษตร อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 22/01/2561 เปิดอ่าน 276 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 3
  (ประกาศเมื่อ 05/01/2561 เปิดอ่าน 157 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงสร้างเสริมผิวถนนและซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินผุ
  (ประกาศเมื่อ 04/01/2561 เปิดอ่าน 176 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่แปลงปลูกผัก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
  (ประกาศเมื่อ 29/12/2560 เปิดอ่าน 170 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 21/12/2560 เปิดอ่าน 127 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย
  (ประกาศเมื่อ 20/12/2560 เปิดอ่าน 128 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านป่าบงงาม ม.6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราค
  (ประกาศเมื่อ 12/12/2560 เปิดอ่าน 136 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านสันทรายน้อย ม.4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวด
  (ประกาศเมื่อ 12/12/2560 เปิดอ่าน 127 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2560 เปิดอ่าน 131 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2560 เปิดอ่าน 140 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2560 เปิดอ่าน 119 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านสันทรายน้อย ม.4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd
  (ประกาศเมื่อ 23/11/2560 เปิดอ่าน 135 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านป่าปงงาม ม.6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding
  (ประกาศเมื่อ 23/11/2560 เปิดอ่าน 126 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4
  (ประกาศเมื่อ 21/11/2560 เปิดอ่าน 129 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านป่าปงงาม หมู่ 6
  (ประกาศเมื่อ 21/11/2560 เปิดอ่าน 134 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 134 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาจำกัดขยะมูลฝอยของตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 150 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 350 ครั้ง)
 
   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  (ประกาศเมื่อ 26/09/2560 เปิดอ่าน 323 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุม
  (ประกาศเมื่อ 22/08/2560 เปิดอ่าน 169 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงาน อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 22/09/2559 เปิดอ่าน 170 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 07/06/2559 เปิดอ่าน 165 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การจัดทำแผนแม่บท(ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 2559 อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 01/09/2559 เปิดอ่าน 320 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 28/09/2559 เปิดอ่าน 165 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 28/09/2559 เปิดอ่าน 149 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 30/06/2560 เปิดอ่าน 184 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 26/06/2560 เปิดอ่าน 179 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย พร้อมซับเมิร์ส
  (ประกาศเมื่อ 22/05/2560 เปิดอ่าน 321 ครั้ง)
 
   
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำวน 87 รายการ (565 ชิ้น)
  (ประกาศเมื่อ 23/03/2560 เปิดอ่าน 234 ครั้ง)
 
   
โครงการเจาะบ่อบ่อดาล
  (ประกาศเมื่อ 03/03/2560 เปิดอ่าน 233 ครั้ง)
 
   
ขออนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดปลอดสารพิษ
  (ประกาศเมื่อ 26/12/2559 เปิดอ่าน 262 ครั้ง)
 
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างตลาดปลอดสารพิษ หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 26/12/2559 เปิดอ่าน 226 ครั้ง)
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (ประกาศเมื่อ 16/12/2559 เปิดอ่าน 474 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.