องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

   
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว
    (ประกาศเมื่อ 18/11/2562 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาฌาปนสถาน (สำหรับประกอบพิธี) บ้านสันทรายน้อย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 14/02/2562 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาฌาปนสถาน บ้านสันทรายน้อย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/02/2562 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูฝายร่องธาตุ ม.3 บ้านดงป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 31/01/2562 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการรางระบายน้ำไร้ท่อ/ถนนไร้คลอง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/12/2561 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันปูเลย ม.5 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 28/11/2561 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมซับเมิร์ส บ้านกิ่วพร้าว ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 28/11/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างจุดออกกำลังกายกลางแจ้งรอบหนองโคม ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/11/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำหนองโคม ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/11/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศประจำตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/11/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับออกกำลังกาย (หนองโคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/11/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    (ประกาศเมื่อ 5/11/2561 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันสลี ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 11/06/2562 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ชนิดช่องเดี่ยว) ซอย 2 บ้านสันสลี ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 29/05/2562 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ชนิดช่องเดี่ยว) บ้านสันทรายน้อย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 29/05/2562 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับงานตามโครงการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสันสลี ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย งวดที่ 2
    (ประกาศเมื่อ 11/11/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารA4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 22/10/2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในงาน กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ปรเภทน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ส่วนกลาง ในสำนักงาน อบต.บ้านด้าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 25/09/2562 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 25/09/2562 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
    (ประกาศเมื่อ 28/10/2562 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    (ประกาศเมื่อ 07/10/2562 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับงานตามโครงการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสันสลี ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย งวดที่ 1
    (ประกาศเมื่อ 07/10/2562 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 27/09/2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 26/09/2562 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 25/09/2562 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้เก็บของ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/09/2562 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
     
  ประกาศอบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย เชื่อม หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก
    (ประกาศเมื่อ 23/09/2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 17/09/2562 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 17/09/2562 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 17/09/2562 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่สนามกีฬากลาง อบต.บ้านด้ายและถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 3 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 17/09/2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/09/2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารA4) จำนวน 2 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 11/09/2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
     

  Page : 1 2 3 4
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.