องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
   
   
   
   

 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 02/05/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
  (ประกาศเมื่อ 29/04/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 11/04/2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 21/03/2562 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 18/03/2562 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำน้ำแฮ่ หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 12/03/2562 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 12/03/2562 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 05/03/2562 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 04/03/2562 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำน้ำแฮ่ หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 20/02/2562 เปิดอ่าน 62 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำน้ำแฮ่ หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 20/02/2562 เปิดอ่าน 65 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 18/9/2561 เปิดอ่าน 99 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 21/8/2561 เปิดอ่าน 95 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 10/8/2561 เปิดอ่าน 88 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 10/8/2561 เปิดอ่าน 104 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 03/8/2561 เปิดอ่าน 99 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 03/8/2561 เปิดอ่าน 81 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างรั้วสวนเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 22/01/2561 เปิดอ่าน 3123 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์เกษตร อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 22/01/2561 เปิดอ่าน 348 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 3
  (ประกาศเมื่อ 05/01/2561 เปิดอ่าน 220 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงสร้างเสริมผิวถนนและซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินผุ
  (ประกาศเมื่อ 04/01/2561 เปิดอ่าน 238 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่แปลงปลูกผัก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
  (ประกาศเมื่อ 29/12/2560 เปิดอ่าน 333 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 21/12/2560 เปิดอ่าน 191 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย
  (ประกาศเมื่อ 20/12/2560 เปิดอ่าน 197 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านป่าบงงาม ม.6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราค
  (ประกาศเมื่อ 12/12/2560 เปิดอ่าน 195 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านสันทรายน้อย ม.4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวด
  (ประกาศเมื่อ 12/12/2560 เปิดอ่าน 197 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2560 เปิดอ่าน 189 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2560 เปิดอ่าน 214 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2560 เปิดอ่าน 173 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านสันทรายน้อย ม.4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd
  (ประกาศเมื่อ 23/11/2560 เปิดอ่าน 199 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านป่าปงงาม ม.6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding
  (ประกาศเมื่อ 23/11/2560 เปิดอ่าน 180 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4
  (ประกาศเมื่อ 21/11/2560 เปิดอ่าน 180 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ความจุ 25 ลบ.ม. บ้านป่าปงงาม หมู่ 6
  (ประกาศเมื่อ 21/11/2560 เปิดอ่าน 207 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 188 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาจำกัดขยะมูลฝอยของตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 209 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 401 ครั้ง)
 
   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  (ประกาศเมื่อ 26/09/2560 เปิดอ่าน 385 ครั้ง)
 
   
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุม
  (ประกาศเมื่อ 22/08/2560 เปิดอ่าน 232 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.