องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านสันทรายน้อย เชื่อม หมู่ ๓ บ้านดงป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน  ๓  ถัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 28/08/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 23/08/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องแบบอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 19/08/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 31/07/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ยี่ห้อ FORD) หมายเลขทะเบียน กษ3316 ชร จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 09/08/2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 09/08/2562 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 08/08/2562 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ยี่ห้อ FORD) หมายเลขทะเบียน กษ3316 ชร จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 05/08/2562 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 31/07/2562 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารA4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 31/07/2562 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ยี่ห้อMITSUBISHI)หมายเลขทะเบียน บพ 544 จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/07/2562 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1 (บ้านลุงจาย)พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตัดหญ้าบริเวณหนองโคม  พื้นที่สนามกีฬากลาง อบต.บ้านด้ายและถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 3 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในหล่อเทียน  โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 11/07/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งต้นเทียนพรรษา (จำนวน 7 ต้น) ตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 11/07/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศอบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 13/08/2562 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
     
  ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
    (ประกาศเมื่อ 05/08/2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับงานตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำน้ำแฮ่ หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 12 เมตร ตามแบบ มข.2527 องค์การบริหารส่ว
    (ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสันสลี ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 15/07/2562 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสันสลี ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 28/06/2562 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับงานตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ประกอบด้วย ลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร และสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร บ้านด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้
    (ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสันสลี ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 27/06/2562 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
   
     
  แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง
    (ประกาศเมื่อ 24/06/2562 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
    (ประกาศเมื่อ 15/03/2562 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 02/05/2562 เปิดอ่าน 81 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
    (ประกาศเมื่อ 29/04/2562 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 11/04/2562 เปิดอ่าน 99 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 21/03/2562 เปิดอ่าน 126 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 18/03/2562 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำน้ำแฮ่ หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 12/03/2562 เปิดอ่าน 118 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 12/03/2562 เปิดอ่าน 116 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 05/03/2562 เปิดอ่าน 105 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 04/03/2562 เปิดอ่าน 121 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 119 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำน้ำแฮ่ หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 96 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 20/02/2562 เปิดอ่าน 129 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำน้ำแฮ่ หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 20/02/2562 เปิดอ่าน 123 ครั้ง)
   
     

  Page : 1 2 3
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.