องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

   
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบสขร.1)
    (ประกาศเมื่อ 07/04/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบสขร.1)
    (ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มกราคม 2562 (แบบสขร.1)
    (ประกาศเมื่อ 5/02/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562)
    (ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบสขร.1)
    (ประกาศเมื่อ 06/01/2563 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบสขร.1)
    (ประกาศเมื่อ 09/12/2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบสขร.1)
    (ประกาศเมื่อ 06/11/2562 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562)
    (ประกาศเมื่อ 28/10/2562 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน กันยายน 2562
    (ประกาศเมื่อ 04/10/2562 เปิดอ่าน 77 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    (ประกาศเมื่อ 04/09/2562 เปิดอ่าน 83 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    (ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 83 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเม.ย-มิ.ย 2562)
    (ประกาศเมื่อ 30/07/2562 เปิดอ่าน 107 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน มิถุนายน 2562
    (ประกาศเมื่อ 05/07/2562 เปิดอ่าน 118 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
    (ประกาศเมื่อ 29/04/2562 เปิดอ่าน 135 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
    (ประกาศเมื่อ 04/06/2562 เปิดอ่าน 124 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน เมษายน 2562
    (ประกาศเมื่อ 03/05/2562 เปิดอ่าน 149 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน มีนาคม 2562
    (ประกาศเมื่อ 05/04/2562 เปิดอ่าน 149 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
    (ประกาศเมื่อ 07/03/2562 เปิดอ่าน 182 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน มกราคม 2562
    (ประกาศเมื่อ 07/02/2562 เปิดอ่าน 193 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน ธันวาคม 2561
    (ประกาศเมื่อ 04/01/2562 เปิดอ่าน 221 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
    (ประกาศเมื่อ 07/12/2561 เปิดอ่าน 220 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน ตุลาคม 2561
    (ประกาศเมื่อ 07/11/2561 เปิดอ่าน 212 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน กันยายน 2561
    (ประกาศเมื่อ 03/10/2561 เปิดอ่าน 216 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน สิงหาคม 2561
    (ประกาศเมื่อ 05/09/2561 เปิดอ่าน 198 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    (ประกาศเมื่อ 04/08/2561 เปิดอ่าน 196 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน มิถุนายน 2561
    (ประกาศเมื่อ 06/07/2561 เปิดอ่าน 261 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    (ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 230 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน เมษายน 2561
    (ประกาศเมื่อ 04/05/2561 เปิดอ่าน 249 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน มีนาคม 2561
    (ประกาศเมื่อ 04/04/2561 เปิดอ่าน 244 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    (ประกาศเมื่อ 02/03/2561 เปิดอ่าน 261 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน มกราคม 2561
    (ประกาศเมื่อ 08/02/2561 เปิดอ่าน 238 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน ธันวาคม 2560
    (ประกาศเมื่อ 08/01/2561 เปิดอ่าน 227 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
    (ประกาศเมื่อ 08/01/2561 เปิดอ่าน 260 ครั้ง)
   
     
  ประจำเดือน ตุลาคม 2560
    (ประกาศเมื่อ 15/11/2560 เปิดอ่าน 229 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
    (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 310 ครั้ง)
   
     
  เดือน กันยายน 2560
    (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 308 ครั้ง)
   
     
  เดือน สิงหาคม 2560
    (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 318 ครั้ง)
   
     
  เดือน กรกฏาคม 2560
    (ประกาศเมื่อ 05/08/2560 เปิดอ่าน 329 ครั้ง)
   
     
  เดือน มิถุนายน 2560
    (ประกาศเมื่อ 05/07/2560 เปิดอ่าน 309 ครั้ง)
   
     
  เดือน พฤษภาคม 2560
    (ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 292 ครั้ง)
   
     

  Page : 1 2
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.