องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
   
   
   
   

 

 
ประจำเดือน เมษายน 2562
  (ประกาศเมื่อ 03/05/2562 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มีนาคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 05/04/2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  (ประกาศเมื่อ 07/03/2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มกราคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 07/02/2562 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/01/2562 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 07/12/2561 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 07/11/2561 เปิดอ่าน 78 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กันยายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 03/10/2561 เปิดอ่าน 71 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 05/09/2561 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/08/2561 เปิดอ่าน 69 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 06/07/2561 เปิดอ่าน 100 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 106 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน เมษายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/05/2561 เปิดอ่าน 100 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มีนาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/04/2561 เปิดอ่าน 100 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  (ประกาศเมื่อ 02/03/2561 เปิดอ่าน 115 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มกราคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 08/02/2561 เปิดอ่าน 110 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 08/01/2561 เปิดอ่าน 111 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  (ประกาศเมื่อ 08/01/2561 เปิดอ่าน 112 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 15/11/2560 เปิดอ่าน 102 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 155 ครั้ง)
 
   
เดือน กันยายน 2560
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 171 ครั้ง)
 
   
เดือน สิงหาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 182 ครั้ง)
 
   
เดือน กรกฏาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 05/08/2560 เปิดอ่าน 173 ครั้ง)
 
   
เดือน มิถุนายน 2560
  (ประกาศเมื่อ 05/07/2560 เปิดอ่าน 171 ครั้ง)
 
   
เดือน พฤษภาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 164 ครั้ง)
 
   
เดือน เมษายน 2560
  (ประกาศเมื่อ 08/05/2560 เปิดอ่าน 178 ครั้ง)
 
   
เดือน มีนาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 07/04/2560 เปิดอ่าน 165 ครั้ง)
 
   
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
  (ประกาศเมื่อ 06/03/2560 เปิดอ่าน 184 ครั้ง)
 
   
เดือน มกราคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 06/02/2560 เปิดอ่าน 170 ครั้ง)
 
   
เดือน ธันวาคม 2559
  (ประกาศเมื่อ 06/01/2560 เปิดอ่าน 184 ครั้ง)
 
   
เดือน พฤศจิกายน 2559
  (ประกาศเมื่อ 09/12/2559 เปิดอ่าน 173 ครั้ง)
 
   
เดือน ตุลาคม 2559
  (ประกาศเมื่อ 07/11/2559 เปิดอ่าน 195 ครั้ง)
 
   

Page : 1
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.