องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
  1. แผนพัฒชุมชน
  2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
การป้องกันการทุจริต
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ITA อบต.บ้านด้าย
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
   
   
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
  (ประกาศเมื่อ 29/04/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 04/06/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน เมษายน 2562
  (ประกาศเมื่อ 03/05/2562 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มีนาคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 05/04/2562 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  (ประกาศเมื่อ 07/03/2562 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มกราคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 07/02/2562 เปิดอ่าน 63 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/01/2562 เปิดอ่าน 77 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 07/12/2561 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 07/11/2561 เปิดอ่าน 98 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กันยายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 03/10/2561 เปิดอ่าน 88 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 05/09/2561 เปิดอ่าน 103 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/08/2561 เปิดอ่าน 83 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 06/07/2561 เปิดอ่าน 126 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 124 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน เมษายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/05/2561 เปิดอ่าน 119 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มีนาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/04/2561 เปิดอ่าน 119 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  (ประกาศเมื่อ 02/03/2561 เปิดอ่าน 139 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มกราคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 08/02/2561 เปิดอ่าน 130 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 08/01/2561 เปิดอ่าน 127 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  (ประกาศเมื่อ 08/01/2561 เปิดอ่าน 131 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 15/11/2560 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 174 ครั้ง)
 
   
เดือน กันยายน 2560
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 192 ครั้ง)
 
   
เดือน สิงหาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 17/10/2560 เปิดอ่าน 205 ครั้ง)
 
   
เดือน กรกฏาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 05/08/2560 เปิดอ่าน 190 ครั้ง)
 
   
เดือน มิถุนายน 2560
  (ประกาศเมื่อ 05/07/2560 เปิดอ่าน 190 ครั้ง)
 
   
เดือน พฤษภาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 178 ครั้ง)
 
   
เดือน เมษายน 2560
  (ประกาศเมื่อ 08/05/2560 เปิดอ่าน 200 ครั้ง)
 
   
เดือน มีนาคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 07/04/2560 เปิดอ่าน 184 ครั้ง)
 
   
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
  (ประกาศเมื่อ 06/03/2560 เปิดอ่าน 205 ครั้ง)
 
   
เดือน มกราคม 2560
  (ประกาศเมื่อ 06/02/2560 เปิดอ่าน 184 ครั้ง)
 
   
เดือน ธันวาคม 2559
  (ประกาศเมื่อ 06/01/2560 เปิดอ่าน 207 ครั้ง)
 
   
เดือน พฤศจิกายน 2559
  (ประกาศเมื่อ 09/12/2559 เปิดอ่าน 195 ครั้ง)
 
   
เดือน ตุลาคม 2559
  (ประกาศเมื่อ 07/11/2559 เปิดอ่าน 216 ครั้ง)
 
   

Page : 1
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.